torsdag 7. oktober 2010

TEKSTUR

Dette var en artig oppgave, vi klippet ut små lapper på 8x8 hvor vi laget forskjellige overflater. Disse limte vi igjen på en på en litt større papp plate. Vi måtte også tenke over hvordan vi skulle sette de forskjellige bildene sammen slik at det tilslutt ble et spennende bilde.

mandag 4. oktober 2010

RUBBING

På denne oppgaven gikk vi rundt å fant masse motiv vi kunne skravere på. Vi laget 20 slike, men det var bare 3 av disse vi skulle stille ut på et a3 ark. På bilde ser du hvilke jeg valgte av mine 20.

EGYPT

I kvalitet og dokumentasjon arbeidet vi med egypt, hvor vi skrev om pyramider, hieroglyfer og et selvbestemt tema innen egypt. Jeg valgte balsamering og syntes det var lærerikt.

søndag 3. oktober 2010

BOKS


Dette var en annen oppgave, der vi skulle lage en boks med dekopasj hvor vi skulle ha noe av utsyret vårt i.

STOL

Den første oppgaven vi fikk, var å lage en papp stol med et motiv på som på en måte representerte oss på.